Cape Town Statement, 2022: The Research Fairness Initiative (RFI)

En viktig funksjon for verdenskonferansene i forskningsintegritet, har vært å formulere felles standarder. Årets konferanse tar for seg rettferdighet.

Den sjuende verdenskonferansen for forskningsintegritet ble avviklet i Cape Town 29. mai – 1. juni 2022. Det er den viktigste møteplassen internasjonalt for folk som jobber med forskningsetikk og forskningsintegritet. Den første verdenskonferansen ble arrangert i Lisboa i 2007, og en viktig funksjon ved senere konferanser har vært å formulere felles standarder for grunnleggende prinsipper (Singapore Statement, 2010), tverrfaglig samarbeid (Montreal Statement, 2013), forskning på forskningsintegritet (Amsterdam Agenda, 2017) og ansvarlig evaluering i forskning (Hong Kong Principles, 2019). 

Formålet med konferansen i Cape Town var å løfte frem åpenhet og rettferdighet som sentrale aspekter ved forskningsintegritet i en global kontekst. Historiske og økonomiske forskjeller mellom nord og sør skaper stor ulikhet i tilgangen til vitenskapelige ressurser og resultater. Selv om det finnes samarbeid, finnes også skjevheter og asymmetri som kan svekke forskningens kvalitet og tilliten til forskning (stikkord: ethics dumping, helicopter research etc.). Slike strukturelle forskjeller kan ikke løses med kapasitetsbygging på individuelt og institusjonelt nivå. Her trengs bredere analyser og løsninger på systemnivå. Cape Town-konferansens «Research Fairness Initiative» (RFI) løfter frem denne bredere konteksten for forskningsintegritet. 

Arbeidet med RFI er ledet av forskere i Sør-Afrika som Lyn Horn og Francis Kombe. Et utkast [1] ble sirkulert i forkant av konferansen i Cape Town. Det ble presentert i plenum og drøftet grundig å påfølgende sesjoner. Arbeidsgruppen vil sammenfatte innspillene og publiserte resultatet i etterkant av konferansen. Initiativet er allerede omtalt internasjonalt, blant annet i Nature.  

1. Fostering Research Integrity through the promotion of fairness, equity and diversity in research collaborations and contexts: Towards a Cape Town Statement (pre-conference discussion paper)