Få med deg verdenskonferansen om forskningsintegritet

I år avholdes en digital utgave av WCRI, World Conference on Research Integrity, med seks gratis webinarer.

Den sjuende verdenskonferansen skulle vært avholdt i Sør-Afrika, men som følge av pandemien er den fysiske konferansen skjøvet til 2022. I år tilbyr arrangørene i stedet seks åpne webinarer om aktuelle temaer: 

  • Hva er integritet i forskning?
  • Hvordan kan finansiører og publiseringkanaler svare på nye forskningsetiske utfordringer?
  • Hvordan kan forskningsinstitusjoner fremme integritet i forskning?
  • Tolkning av forskning og god bruk av data under COVID-pandemien.
  • I tillegg diskuterer konferansen implementeringen av Hong Kong Principles i lav- og mellominntektsland. Disse prinsippene for vurdering av forskere ble utviklet under forrige verdenskonferanse i 2019. 
  • Konferansen i Sør-Afrika neste år tar sikte på å utvikle en uttalelse: Cape Town Statement on Fostering Research Integrity through equity, fairness and diversity. Forberedelsen til dette arbeidet blir tema for det siste webinaret. 

Webinarene avholdes 31. mai til 2. juni. Deltagelse er gratis, og du kan melde deg på de ulike webinarene via denne siden: https://wcri2022.org/digital-event-2021/