Mål for 2023: Etisk god og ansvarlig forskning

Årets tildelingsbrev fastholder målene til De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Mål for De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) fastsettes i det årlige tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet. 

I 2023 fastholdes samfunnsmålet fra tidligere: Etisk god og ansvarlig forskning. Departmentet skriver: 

"De nasjonale forskningsetiske komiteene er det viktigste fagorganet for forskningsetikk. FEK skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. FEK er et forvaltningsorgan for forskningsetiske spørsmål på alle fagområder (...)".

Mål for virksomheten angis også:

1. Forskere og forskningsinstitusjoner fremmer etisk god og ansvarlig forskning
2. Andre aktører tar hensyn til forskningsetikk i sitt arbeid
3. Samfunnet har tillit til forskning

Departementet skriver:

"Mål 1 skal ha særlig prioritet. En sentral oppgave for FEK er å støtte forskere og forskningsinstitusjoner i gjennomføringen av deres ansvar for forskningsetikk, gjennom veiledning og annet arbeid. God dialog med institusjonene er viktig for å sikre at FEK bidrar på en måte som er mest mulig til nytte for institusjonene."

Les hele tildelingsbrevet her: Tildelingsbrev 2023 til FEK.pdf