Ny podkast: Kan vi stole på forskning?

40 prosent av norske forskere har gjort noe forskningsetisk diskutabelt, ifølge den landsomfattende undersøkelsen Research Integrity in Norway (RINO). Hva betyr det?

Med professor Matthias Kaiser (UiB) og Helene Ingierd, direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene.