Ny rapport om forskningsetikk – ute nå

Den siste delrapporten i RINO-prosjektet (Research Integrity in Norway) legges frem i Bergen i dag. Les den her.

Omslag av rapporten Forskningsintegritet i kontekst: Resultater fra en kvalitativ studie
delrapport 3 RINO

Hvordan forstår forskere diskutable praksiser som gaveforfatterskap? Hva kjennetegner en forskningskultur som fremmer forskningsetikk? Og hvilken forskningsetiske opplæring fungerer best?

Dette er noen av spørsmålene som diskuteres i den siste delrapporten i RINO-prosjektet, Forskningsintegritet i kontekst: Resultater fra en kvalitativ studie. RINO er et forskningssamarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og De nasjonale forskningsetiske komiteene. 

Gjennom fokusgrupper og individuelle intervjuer søker den kvalitative undersøkelsen å forklare noen av funnene fra de kvantitative rapportene i prosjektet. 

– Denne siste studien gir en forståelse av hva som ligger bak tallene i delrapport 1 og 2, sier Helene Ingierd som representerer De nasjonale forskningsetiske komiteene i RINOs arbeidsgruppe. 

– Her fyller vi ut bildet litt og får noen årsakssammenhenger i ikke så i de tidligere rapportene, knyttet til arbeidsmijø og forskningskultur, sier Ingierd, som mener rapporten også gir innspill til arbeidet med forskningsetikk fremover. 

– Den gir oss en viss retning for hvor vi bør sette inn støtet i det forebyggende arbeidet fremover. 

Les rapporten her