Ny veileder om forskning i lav- og mellominntektsland

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har utviklet en forskningsetisk veileder om Medisinsk og helsefaglig forskning i lav- og mellominntektsland

Omslag for veilederen med bilde av en kvinne som fyller ut et skjema omgitt av en gjeng barn
Foto: Flickr/Lutful Husain

De siste tiårene har vi bl.a. gjennom fagområdet internasjonal helse, sett en økning av internasjonal forskningsaktivitet. Mange forskere leder eller samarbeider i forskningsprosjekt som utføres i lav- og mellominntektsland. Veilederen bygger på en erkjennelse av at den vestlige, mer individfokuserte forskningsetikken ofte er utilstrekkelig for å ivareta forskningsdeltakere i andre kulturelle kontekster.

Les veilederen her: Medisinsk og helsefaglig forskning i lav- og mellominntektsland

Veilederen er utarbeidet for å ivareta grunnleggende forskningsetiske prinsipper for slik forskning. Det innebærer blant annet at forskningen skal ha lokal relevans og nytteverdi. Videre at den utføres i respekt og til fordel for de personene det forskes på, og det felleskapet de er en del av.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med regionale komiteer (REK). Den har anbefalinger knyttet til forskningsetiske overveielser i tillegg til gode prinsipper for forskning i lav- og mellominntektsland. Kapittelet om etisk forhåndsgodkjenning har i tillegg til anbefalinger også en seksjon med ofte stilte spørsmål og svar.

Håper den kan ha praktisk nytte

NEM håper veilederen kan være en praktisk hjelp for forskere som planlegger å forske i lav- og mellominntektsland, og som en hjelp i den forskningsetiske vurderingen for regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Ser du noe som mangler, eller har andre innspill til en fremtidig revisjon av veilederen kan du sende en e-post til post@forskningsetikk.no.