Podkast-sending: Trenger vi forskningsetiske komiteer?

"Tune in" når De nasjonale forskningsetiske komiteene gir deg første episode i en splitter ny podkast-serie. Lær mer om forskningsetikk, og om hvorfor det er viktig i all forskning, for enkeltindivider og samfunn. Første episode handler om forskningsetiske komiteer. Trenger vi dem?

I 1990 ble De forskningsetiske komiteene etablert. Dette var en formalisering av forskningsetikken og forskernes eget normsystem, utviklet gjennom århundrer. Men hva skal vi egentlig med forskningsetiske komiteer? Var formaliseringen nødvendig? Kan ikke forskere passe forskningsetikken selv?

God lytting! 

Målet med podkasten er å spre kunnskap om forskningsetikk, og om hvorfor det er viktig i all forskning, for enkeltindivider og samfunn. Gi oss gjerne tilbakemeldinger og tips