Storfellesmøte 2023 - NEM

Velkommen til Storfellesmøte for REK og NEM i Tromsø, 18.-19. oktober. Tema for årets møte er e-helse og etiske forsvarlighetsvurderinger i medisinsk og helsefaglig forskning.

Velkommen til Storfellesmøte for REK og NEM i Tromsø, 18.-19. oktober. Tema for årets møte er e-helse og etiske forsvarlighetsvurderinger i medisinsk og helsefaglig forskning.

Dato for NEM-møte: 17. oktober (lunsj fra 11.30)
Dato for Storfellesmøtet: 18.-19. oktober. Registrering klokken 10.00 - 11.30. Program starter 12.30.
Dag 2 avsluttes med lunsj kl. 13.00-14.00.

clarion edge2.jpg

Clarion Hotel The Edge

Adresse: Kaigata 6, 9008 Tromsø
Kart: Clarion Hotel The Edge – Google Maps 
Påmeldingen er nå stengt.
Kontaktpersoner: Maria Sandhaug og Camilla Bø Iversen

Det er en glede å invitere deg til årets Storfellesmøte ved Clarion Hotel The Edge i Tromsø.

Tema for årets møte er e-helse og etiske forsvarlighetsvurderinger i medisinsk og helsefaglig forskning. Vi får høre fra flere av våre samarbeidspartnere: Helse- og omsorgsdepartementet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, blant flere.

Guro H. Fossum og Gustav Bellika forklarer hva PraksisNett er. Anne Ragnhild Broderstad orienterer om Saminor, mens Siv Kvernmo gir en innføring i samisk etikkutvalg.  

Vi ser fram til to spennende dager fra lunsj til lunsj med deling av faglig kunnskap og sosialt samvær på tvers.  

Program (endringer kan forekomme)

DAG 1
E-HELSE I MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING
 

10.00 - 11.30
Registrering  

11.30 - 12.30
Lunsj  

12.30 - 12.45
Velkommen og praktiske opplysninger
 

Ved komitéleder NEM, Kari Milch Agledahl og komitéleder REK nord, Rasmus Goll. 

12.45 - 13.30
PraksisNett – generering av rekrutteringslister fra pasientdata  

Ved leder for Prosjektteamet, Guro H. Fossum og leder for Snow-teamet, Gustav Bellika. 

Introduksjon og etisk refleksjon ved bruk av tjenestebasert fastlegepraksis og digital teknologi i medisinsk og helsefaglig forskning. 30 min presentasjon og 15 min diskusjon. 

13.30 - 14.00
Pause 

14.00 - 15.45
Kunstig intelligens, digital helse og helseteknologi – etiske implikasjoner for medisinsk og helsefaglig forskning 

Ved Gunnar Hartvigsen, professor ved helseinformatikk og- teknologi, institutt for informatikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Universitetet i Tromsø og Helgelandssykehuset HF

Presentasjon ved forskningsgruppen «Health Informatics and Technology (HIT)». Vurdering av etiske implikasjoner ved bredt samtykke, risiko og nytte ved bruk av kunstig intelligens (KI) for å samle storskala pasientdata og få kunnskap. 30 min presentasjon og 15 min diskusjon. 

14.45 - 15.30

Kunstig intelligens i helsetjenesten – rettslige rammer

Ved Sverre Engelschiøn, Fagdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

Regulering av KI i helsesektoren. Litt om hvordan KI anvendes i helsesektoren i dag, hvordan vi håndterer det i praksis og hva vi ser for oss i fremtiden. 30 min presentasjon og 15 min diskusjon.  

15.30 - 16.00
Pause 

16.00 - 17.00
NEM orienterer 

Ved komitéleder i NEM Kari Milch Agledahl og sekretariatsleder i NEM Camilla Bø Iversen 

Kort orientering om fokusområder og aktiviteter. Gjennomgang av etiske problemstillinger i vurdering og vedtak fra utvalgte klagesaker. 45 min presentasjon og 15 min diskusjon. 

17.00 - 18.00
Temadiskusjon 1 

Ved komitéleder i REK 

Tema 1 innledes med et 10 min framlegg fra komitéleder med en konkret problemstilling til vurdering.
Deretter 40 min gruppediskusjon. 10 min plenumsdiskusjon. 

18.00 - 18.15
Oppsummering og praktiske opplysninger  

Ved komitéleder i NEM, Kari Milch Agledahl 

18.15 - 20.00
Fritid 

20.00
Festmiddag 
  

Velkommen til bords-tale: Komitéleder REK nord, Rasmus Goll 
Takk for maten-tale: Johanne Holmen, teamleder REK sørøst C

DAG 2
ETISKE FORSVARLIGHETSVURDERINGER I MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING 

09.00 - 09.15
Velkommen og praktiske opplysninger  

Komitéleder REK nord, Rasmus Goll 

09.15 - 10.15
Temadiskusjon 2 

Komitéleder KULMU B, REK sørøst, Gry Dahle  
Tema 2 innledes med et 10 min fremlegg fra komitéleder med en konkret problemstilling til vurdering.
Deretter 40 min gruppediskusjon. 10 min plenumsdiskusjon. 

10.15 - 10.45
Pause og utsjekk 

10.45 - 11.30 
Etiske forsvarlighetsvurderinger ved DNA – vaksiner på friske, frivillige personer   

Gunnveig Grødeland, seniorforsker og leder for forskningsgruppen Influensa og adaptiv immunitet, Immunologisk institutt, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus 

DNA- og RNA vaksiner representerer en ny genbasert vaksineteknologi i rask utvikling etter Covid – 19 pandemien hvor forskningsdata viser til akseptable sikkerhetsprofiler ved bruk. Sannsynligheten for at genbaserte vaksiner kan endre eller skade arvemateriale hos mennesker er liten, men kjemiske ulikheter kan utfordre etiske forsvarlighetsvurderinger ved DNA – vaksiner på friske, frivillige personer. 30 min presentasjon og 15 min diskusjon.  

11.30 - 12.15 
Saminor og samisk etikkutvalg   

Prosjektleder for Saminor, Ann Ragnhild Broderstad og leder for samisk etikkutvalg, Siv Kvernmo, Universitetet i Tromsø (UIT)  

En presentasjon av den samiske urbefolkningsundersøkelsen, og etiske forsvarlighetsvurderinger ved kollektivt samtykke, datainnsamling og rekruttering i samiske regioner, samt risiko og nytte. 30 min presentasjon og 15 min diskusjon.  

12.15 - 12.45 
Evaluering av helseforskningsloven   

Leder av arbeidsgruppen og nestleder i NEM, Anne Kjersti Befring 

Kort oppsummering av arbeidet så langt, eksempler på problemstillinger og veien videre. 20 min presentasjon og 10 min diskusjon.  

12.45 - 13.00 
Avslutning og praktiske opplysninger   

Komitéleder NEM, Kari Milch Agledahl

13.00 - 14.00 Lunsj og avreise

Påmelding, Storfellesmøtet 2023

Overnatting 18.-19.
Lunsj 18. (11.30-12.30)
Festmiddag 18. (19.30)
Lunsj 19. (13.00-14.00)