Felles uttalelser

Felles uttalelser gitt av De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Filtrer liste
Filtrer liste
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (5)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (5)
 • (4)
 • (4)

Høringsinnspill om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) viser til høringsnotatet om koronasertifikat fra Helse- og omsorgsdepartementet. På grunn av den korte høringsfristen er dette svaret fra sekretariatet i FEK og komitélederne i de nasjonale komiteene, Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM), Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Innspillet er ikke drøftet i fulle komiteer.

Innspill til ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) viser til invitasjonen fra Unit til å delta i en åpen innspillsrunde til ny digitaliseringsstrategi. FEK er et nasjonalt rådgivende organ for forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet på alle fagområder. Dette innspillet er utformet av sekretariatet i FEK. (Sendt 11.05.2020)

Høringsuttalelse om Forskningsrådets strategi 2020-2024

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) viser til Forskningsrådets invitasjon til innspill om Forskningsrådets strategi 2020-2024 (24.01.2020), og gir her sitt innspill. (...) Komitéene har utarbeidet forskningsetiske retningslinjer innenfor sine fagfelt og andre ressurser, som er relevante for Forskningsrådet å se hen til i det videre arbeidet med ny strategi. Våre vurderinger og innspill er basert i retningslinjene. Som kommentar til innledningen gir FEK et overordnet innspill til innledningen og til strategien i sin helhet. Innspill til mer konkrete momenter som tas opp under målene og strategiene, gis som kommentar til målene og strategiene.

Høringsuttalelse siteringsindikator

«Vekt på forskningskvalitet – En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator» - Høringssvar fra De nasjonale forskningsetiske komiteene