Felles uttalelser

Felles uttalelser gitt av De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Filtrer liste
Filtrer liste
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (5)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (5)
 • (4)
 • (4)
 • (9)
 • (1)

Innspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Innspill til HK-dir i anledning deres kartlegging av strategiske tema og perspektiver virksomhetene i høyere utdanning og forskning mener det er viktig å ivareta i den nye nasjonale digitaliseringsstrategien. Innspillene er gitt av De nasjonale forskningsetiske komiteene 20. november, 2023.

Innspill til Endringer i Offentleglova m.m.

Fra De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) til Justis- og beredskapsdepartementet angående forslag til endringer i offentleglova, offentlegforskrifta og forskrift om offentlege arkiv. Levert 3. juli 2023.

Høringssvar personvernkommisjonens rapport

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) viser til høring om Personvernkommisjonenes rapport, Ditt personvern – vårt felles ansvar (NOU 2022:11). Gitt 07.02.2023.