Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S

Høringssvar fra De nasjonale forskningsetiske komiteene, sendt 27. juni 2019.

Oppsummert mener De nasjonale forskningsetiske komiteene at høringsbrevet ikke gir grunnlag for å ta stilling til alternativene som er presentert, og vil heller oppfordre departementet til å gjennomføre en bred gjennomgang av insentivsystemene for forskning. 

Les hele høringssvaret (pdf)