Formålsparagraf for Magasinet Forskningsetikk

Magasinet Forskningsetikk er et redaktørstyrt fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Magasinet Forskningsetikk er medlem av Fagpressen, og redaksjonen arbeider etter Redaktørplakaten og pressens etiske regelverk. Redaksjonen ledes av en redaktør som forutsettes å dele FEKs grunnsyn. Redaktøren tar alle avgjørelser om innholdet i mediet på alle plattformer.

Magasinet Forskningsetikk skal tilstrebe en seriøs, kritisk og informativ journalistikk om forskningsetikk i sin bredde.

Forskningsetiske problemstillinger skal belyses gjennom nyheter, reportasjer, aktualitets- og bakgrunnsstoff og debatt- og meningsstoff. Innholdet skal utformes med tanke på følgende målgrupper:

  • forskere innenfor alle fagområder
  • studenter
  • myndigheter og forvaltning
  • allmennheten
  • medier

Mediet skal følge virksomhetens aktiviteter og speile komiteenes satsningsområder. Like viktig er det å vie plass til stoff om andre relevante aktører og miljøer nasjonalt og internasjonalt.

Revidert mars 2023