Medlemmer

Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning, 1.1.2022-31.12.2025.

Irene Vanja Dahl

Irene Vanja Dahl

Tlf:
irene.dahl@uit.no

Leder av Granskingsutvalget. Professor ved Norsk senter for havrett, UiT - Norges arktiske universitet.

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut

Tlf:
Geir.Sverre.Braut@hvl.no

Nestleder. Spesialist i samfunnsmedisin. Seniorrådgiver ved Stavanger Universitetssykehus, professor II ved HVL.

Markus Hoel Lie

Markus Hoel Lie

Tlf: (+47) 77 64 52 93
markus.lie@uit.no

Professor ved det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Jette Kofoed

Jette Kofoed

Tlf: +45 404 33 801
jeko@edu.au.dk

Lektor, ph.d. og forsker ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Århus universitet.

Biplab Kumar Datta

Biplab Kumar Datta

Tlf:
bkda@nilu.no

Lekmedlem. Innovasjonsdirektør i NILU.

Anne Ingeborg Myhr

Tlf:
Anne.Myhr@genok.no

Arbeider til daglig som direktør i GenØk - Senter for Biosikkerhet, en forskningsstiftelse i Tromsø.

Ida Skaar

Ida Skaar

Tlf:

Seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

John-Arne Skolbekken

John-Arne Skolbekken

Tlf: (+47) 900 12 203
john-arne.skolbekken@ntnu.no

Professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Nina Johannesen

Nina Johannesen

Tlf: 92 83 30 62
nina.johannesen@hiof.no

Varamedlem. Førsteamanuensis ved Lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold.

May-Brith Ohman Nielsen

May-Brith Ohman Nielsen

Tlf:
may-brith.o.nielsen@uia.no

Varamedlem. Professor i historie ved UiA og professor i historiedidaktikk ved Karlstad Universitet. Redaktør av Scandinavian Journal of History.

Jakob Elster

Jakob Elster

Tlf:
jakob.elster@nchr.uio.no

Varamedlem. Førsteamanuensis ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO.