Hopp til hovedinnhold

Medlemmer

Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning, 1.4.2017-31.3.2021.

Ragna Aarli

Ragna Aarli

Tlf: (+47) 45 86 97 06
ragna.aarli@uib.no

Leder for Granskingsutvalget og professor ved Juridisk fakultet ved UiB. Utdannet både som medieviter (cand.philol.) og jurist (cand.jur.) fra UiB og er Ph.d. i rettsvitenskap. Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Rani Lill Anjum

Rani Lill Anjum

Tlf: (+47) 67 23 11 15
rani.anjum@nmbu.no

forsker i filosofi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Jan Gunnar Bjålie

Jan Gunnar Bjålie

Tlf:
j.g.bjaalie@medisin.uio.no

Professor dr. med., forskningsgruppeleder ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, og leder av Neuroinformatics Platform, EU Human Brain Project.

Nina Johannesen

Nina Johannesen

Tlf: 92 83 30 62
nina.johannesen@hiof.no

Førsteamanuensis ved Lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold.

Jette Kofoed

Tlf: +45 404 33 801
jeko@edu.au.dk

Lektor, ph.d. og forsker ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Århus universitet.

Øyvind Kongstun Arnesen

Tlf:
Oeyvind.Arnesen@ultimovacs.com

Styreleder Oslo Cancer Cluster og Curida.

Anne Ingeborg Myhr

Tlf:
Anne.Myhr@genok.no

Arbeider til daglig som direktør i GenØk - Senter for Biosikkerhet, en forskningsstiftelse i Tromsø.

Ida Skaar

Ida Skaar

Tlf:

Seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

John-Arne Skolbekken

John-Arne Skolbekken

Tlf: (+47) 73 55 06 43
johnas@svt.ntnu.no

Professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

Arild Underdal

Arild Underdal

Tlf: (+47) 482 51 353
arild.underdal@stv.uio.no

Professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og bistilling som professor ved CICERO Senter for klimaforskning. Tidligere prorektor (1993-1995) og senere rektor for UiO (2002-2005).

Per-Henrik Zahl

Per-Henrik Zahl

Tlf: 21 07 81 50
Per-Henrik.Zahl@fhi.no

Lege med doktorgrad i medisinsk statistikk. Seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt