Medlemmer

Komiteens medlemmer fra 2022-2025.

Kari Milch Agledahl

Kari Milch Agledahl

Tlf: +47 41 55 04 46
kari.agledahl@uit.no

Leder i NEM. Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet. Overlege og spesialist i øyesykdommer. Tidligere leder for Klinisk etisk komité ved Finnmarkssykehuset.

Anne Kjersti C. Befring

Anne Kjersti C. Befring

Tlf:
a.k.befring@jus.uio.no

Nestleder i NEM. Professor i rettsvitenskap, UiO. Professor II ved INN.

Helge Alsaker Solheim

Helge Alsaker Solheim

Tlf:
helge.alsaker.solheim@helse-bergen.no

Rådgiver og sykehusprest, Haukeland universitetssykehus.

Steven Blackman

Steven Blackman

Tlf:
steven@blackman.no

Lekmedlem i NEM. Selvstendig næringsdrivende. Konsulent, redaktør, tekstforfatter og prosjektleder.

Siri Forsmo

Siri Forsmo

Tlf: (+47) 97 18 15 31
Siri.Forsmo@ntnu.no

Dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Jostein Greve

Jostein Greve

Tlf:
josteingreve@fhi.no

Jurist og seksjonsleder på Universitetet i Oslo.

Trine B. Haugen

Trine B. Haugen

Tlf: (+47) 67 23 61 04
Trine.B.Haugen@oslomet.no

Professor ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet.

Jan-Ole Hesselberg

Jan-Ole Hesselberg

Tlf: (+47) 90 07 16 73
jan-ole.hesselberg@dam.no

Psykologspesialist. Programsjef i Stiftelsen Dam og leder av Kavlifondets program for helseforskning.

Thomas Langø

Tlf: 909 62 913
Thomas.Lango@sintef.no

Sjefforsker, SINTEF Digital, avd. helse.

Jo Røislien

Jo Røislien

Tlf:
jo.roislien@uis.no

Professor i medisinsk statistikk ved UiS, seniorforsker ved Norsk Luftambulanse og gjesteforsker ved King’s College London og æresprofessor ved Det medisinske fakultet i Aalborg.

Kaja K. Selmer

Kaja K. Selmer

Tlf:
k.k.selmer@medisin.uio.no

Forsker. Gruppeleder i divisjon for klinisk nevrovitenskap ved FoU-avdelingen, OUH.

Lars Øystein Ursin

Lars Øystein Ursin

Tlf:
lars.ursin@ntnu.no

Førsteamanuensis, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU

Ingrid Miljeteig

Ingrid Miljeteig

Tlf:
Ingrid.Miljeteig@uib.no

Varamedlem. Professor i medisinsk etikk og nestleder ved Bergen senter for etikk og prioritering, Universitetet i Bergen. Leder i klinisk etikkomité, Helse Bergen.

Berit Støre Brinchmann

Berit Støre Brinchmann

Tlf:
berit.s.brinchmann@nord.no

Varamedlem. Professor ved Nord universitet og Nordlandssykehuset. Etikkrådgiver for den kliniske etikkomiteen ved Nordlandssykehuset.