Hopp til hovedinnhold

Medlemmer

Grete Dyb

Grete Dyb

Tlf:

Leder i NEM og forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Berge Solberg

Tlf: (+47) 73 59 75 87
berge.solberg@ntnu.no

Nestleder i NEM og professor i medisinsk etikk ved Det medisinske fakultet, NTNU.

Kari Milch Agledahl

Tlf:
kari.agledahl@uit.no

Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet og øyelege ved Finnmarkssykehuset.

Helge Alsaker Solheim

Tlf:

Rådgiver og sykehusprest, Haukeland universitetssykehus.

Siri Forsmo

Siri Forsmo

Tlf: (+47) 97 18 15 31
Siri.Forsmo@ntnu.no

Instituttleder og professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Trine B. Haugen

Trine B. Haugen

Tlf: (+47) 67 23 61 04
Trine.B.Haugen@oslomet.no

Professor ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet.

Jan-Ole Hesselberg

Tlf: (+47) 90 07 16 73
joh@extrastiftelsen.no

Ledende fagsjef i ExtraStiftelsen.

Grete Oline Hole

Grete Oline Hole

Tlf: (+47) 55 58 55 40
Grete.Oline.Hole@hvl.no

Førstelektor ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet.

Randi Jacobsen Bertelsen

Tlf: +47 99 67 40 46
Randi.J.Bertelsen@uib.no

Forsker for RHINESSA Bergen, Universitetet i Bergen.

Thomas Langø

Tlf: 909 62 913
Thomas.Lango@sintef.no

Sjefforsker, SINTEF Digital, avd. helse.

Randi Riise

Tlf:
randi@linkmedical.no

Kvalitetsdirektør i Link Medical, Oslo

Eva Skovlund

Tlf: 73 59 75 36
eva.skovlund@ntnu.no

Professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Thorleiv Valen

Tlf: (+47) 62 88 50 00
thorleiv.valen@ssb.no

Seniorrådgiver og jurist i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dag Wiese Schartum

Dag Wiese Schartum

Tlf: (+47) 22 85 00 77
d.w.schartum@jus.uio.no

Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.