Vedtak i klagesaker

1 resultater

 • Klinisk betydning av MR prostata ved prostatacancer

  NEM 2010/62, REK sør-øst C 2009/1458 [Klagesak]

  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage av 01.01.2010 på vedtak i REK Sør-Øst C, om avslag på søknad om endring i prosjekt. Søknaden gjaldt endring i informasjonsprosedyren.

  Stikkord: Endringsmelding, rekrutteringsprosdyre, samtykke, telefonkontakt med potensielle forskningsdeltakere

  Vis detaljer
  Institusjon
  Aker universitetssykehus HF
  Klager

  Erik Rud, Aker universitetssykehus HF.

  Første instans
  REK sør-øst C
  Henvisninger

  Helseforskningsloven § 13.

  Komiteen forkaster klagen og pålegger prosjektleder å oppdatere informasjonsskrivet slik at det fremkommer at MR-undersøkelsen kan ha en effekt på hvilken etterbehandling man tilbys.