Hopp til hovedinnhold

Vedtak i klagesaker

1 resultater

 • Effekt på livskvalitet av helhetlig behandling

  NEM 2016/342, REK sør-øst A 2016/1412 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 22.9.2016 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avvises.

  Stikkord: fremleggelsesplikt, helseforskningslovens saklige virkeområde, forskning vs. evaluering av behandlingstilbud.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Høgskolen i Hedmark
  Klager

  Lars Lien, Høgskolen i Hedmark

  Første instans
  REK sør-øst A
  Henvisninger

  Helseforskningsloven (2008) §§ 2 og 4 a.

  Klagen forkastes. REKs vedtak stadfestes. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 4.