Vedtak i klagesaker

1 resultater

 • Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt

  NEM 2012/43, REK sør-øst B 2011/1717 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 23.08.2011 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avvises.

  Studiens formål er å få svar på hvilke tilbudskomponenter i Raskere tilbake som bidrar til en rask tilbakeføring av sykmeldte til arbeid. Studien er tenkt gjennomført som en spørreundersøkelse i kombinasjon med registerdata fra 2000 mottakere av Raskere tilbake tilbudet. REK har vurdert studien som å falle utenfor helseforskningslovens saklige virkeområde. NEM vurderer søknaden til å være upresis og ufullstendig, og dermed er det krevende å vurdere om prosjektet er innenfor helseforskningslovens saklige virkeområde. Forskning på rehabilitering faller imidlertid innenfor loven. NEM opphever REKs vedtak og saken sendes tilbake til REK for ny behandling da prosjektet mest sannsynlig faller innenfor hfls saklige virkeområde. Prosjektsøknaden må forbedres og komplett søknad sendes REK for ny vurdering.

  Stikkord: helseforskningslovens saklige virkeområde, fremleggelsesplikt, fortolking av begrepet «helse» i relasjon til helseforskningsloven.

  Vis detaljer
  Institusjon
  International Research Institute of Stavanger (IRIS)
  Klager

  Randi Wågø Aas, International Research Institute of Stavanger (IRIS)

  Første instans
  REK sør-øst B
  Henvisninger

  Helseforskningsloven §§ 2, 4 bokstav a; HODs Veileder til helseforskningsloven kap. 2.1.

  REKs vedtak oppheves. Prosjektsøknaden må forbedres og komplett søknad sendes REK for ny vurdering.