Vedtak i klagesaker

1 resultater

 • Sykepleie ved livets slutt

  NEM 2017/287, REK midt 2017/598 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 14.11.2017 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avslås. 

  Stikkord: Forsvarlighet og samtykkekompetanse. 

  Vis detaljer
  Institusjon
  Nord universitet
  Klager

  Marianne Brattgjerd, Nord universitet

  Første instans
  REK midt

  Klagen fører ikke frem. REKs vedtak om å avslå søknad om forhåndsgodkjenning, opprettholdes.

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10 tredje ledd.