Hopp til hovedinnhold

Vedtak i klagesaker

1 resultater

 • Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep

  Saksnr. NEM 2018/281, REK vest 2018/327 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 12.4.18 der søknaden ble avslått med begrunnelse i den omfattende innsamling av opplysninger om en sårbar gruppe, og at informasjonen som deltakerne skulle motta ikke var tilfredstillende. Avslaget ble påklaget med begrunnelse i behovet for detaljerte helseopplysninger og generelt informasjonsskriv. REK vest opprettholdt avslaget og sendte saken til NEM 

  NEM støtter REKs vurdering og opprettholder vedtak om avslag.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Uni Research AS
  Klager

  Grethe Johnsen, Uni Research AS

  Første instans
  REK vest

  Klagen avvises.

  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, forskningsetikkloven § 10 tredje ledd.