Vedtak i klagesaker

2 resultater

 • Effekter av CT undersøkelse og trombolytisk behandling av hjerneslag utenfor sykehus

  NEM 2017/281, REK sør-øst D 2017/102 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 15.2.2017 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avvises.

  Stikkord: fremleggelsesplikt, helseforskningslovens saklige virkeområde, forskning vs. evaluering av behandlingstilbud.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Vestre Viken HF
  Klager

  Christian Hall, Vestre Viken HF

  Første instans
  REK sør-øst D
  Henvisninger

  Helseforskningsloven §§ 2 og 4a.

  Klagen tas til følge. Prosjektet sendes tilbake til REK for behandling. NEMs vedtak er endelig og kan ikke påklages videre, jf forskningsetikkloven § 10.

 • Sandlek. En projektiv metode for diagnostisering og behandling i klinisk psykiatri

  NEM 2013/161, REK sør-øst B 2013/788 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 23.04.2013 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avslås.

  Stikkord: forsvarlighet, vitenskapelig kvalitet.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Vestre Viken HF
  Klager

  Adriana Dicu, Vestre Viken HF – Barne- og ungdomspsykiatri i Hallingdal.

  Første instans
  REK sør-øst B
  Henvisninger

  Helseforskningsloven § 5; Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning §§ 7 og 8.

  NEM forkaster klagen. Prosjektet ligger ikke under helseforskningslovens saklige virkeområde og er dermed ikke fremleggelsespliktig for REK.