Ansvarsreglene for multisenterstudier

Sendt fra NEM til forskningsansvarlige institusjoner, 4.07.2012.