REK og NEMs forvaltningspraksis for medisinsk og helsefaglig genetisk forskning. Arbeidsgruppens notat

Notatet ble godkjent av REK i fellesmøte 1.juni og av NEM 18. juni 2012.