Revisjon av bioteknologiloven: Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet fra REK/NEM.