NOU 2005:1 God forskning - bedre helse

Høringssvar fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin til Helse- og omsorgsdepartementet, avgitt 4. mai 2005