Etisk vurdering av NorChips prosjekt i Bukavu, Kongo

NEM vedtok på sitt møte i mars 2006 at den ville ta saken opp til fornyet vurdering. Den endelige vurderingen ble behandlet av komiteen i møte den 16. mai 2006. Med vurderingen i dette brevet anser NEM denne saken som avsluttet fra sin side.

Fra: Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), 01.06.2006

Til: Brækhus Dege Advokatfirma ANS

 

NEM viser til brev av 08.02.2006 fra advokatfirmaet Brækhus Dege som representerer NorChip AS. På bakgrunn av tidligere uttalelser fra NEM og NEMs daværende leder Georg Høyer som konkluderte med at NorChips prosjekt i Bukavu, Kongo, ikke burde vært tilrådd i den forskningsetiske forhåndsvurderingen, ber advokatfirmaet komiteen om at den enten a) opphever tidligere vedtak basert på feil saksbehandling eller b) foretar en fornyet vurdering av saken etter at alle relevante forhold er tilstrekkelig belyst og de korrekte faktiske forhold i saken er fastslått.

NEM (inkludert nye medlemmer og ny leder fra januar 2006) vedtok på sitt møte i mars 2006 at den ville ta saken opp til fornyet vurdering. Den endelige vurderingen som følger under, ble behandlet av komiteen i møte den 16. mai 2006.

Komiteen begrenser seg i det følgende til å vurdere retrospektivt de forhold som ligger til grunn for en forhåndsvurdering. I dette tilfellet innebærer det at vi også kommenterer tilbakemeldinger Norchip har kommet med angående oppfølging og gjennomføring.

Komiteen vil til slutt kommentere noen innvendinger om saksbehandlingsfeil.

Brevet til Brækhus Dege i pdf-versjon: norsk, engelsk, fransk