Etisk vurdering av delprosjekter under hoftebruddsprosjektet

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har vurdert Hoftebruddsprosjektet og konkluderer med at de påbegynte PhD- og mastergradene ikke bør ferdigstilles.

Fra: NEM

Til: Universitetsdirektøren, Universitetet i Oslo, sendt 3.11.08

 

Brevet som PDF