Medlemmer i NENT

Her finner du oversikt over komiteens medlemmer i perioden 2022-2025.

Hallvard Fossheim

Hallvard Fossheim

Tlf: (+47) 55 58 32 08
hallvard.fossheim@uib.no

Leder i NENT. Professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Forskningskoordinator Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Nestleder i ekspertgruppe om forskningsetikk oppnevnt av OECDs Global Science Forum (rapport publisert 2016). Tidligere sekretariatsleder for NESH og Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger.

Ågot Aakra

Ågot Aakra

Tlf:
agot.aakra@fhi.no

Nestleder i NENT. Forskningssjef, Avdeling for bioteknologi og nanomedisin, SINTEF Industri.

Michaela Aschan

Michaela Aschan

Tlf: (+47) 77 64 69 53
michaela.aschan@uit.no

Prodekan forskerutdanning BFE og professor i fiskeribiologi og forvaltning, Norges fiskerihøgskole.

Boris Balakin

Boris Balakin

Tlf:
Boris.Balakin@hvl.no

Professor ved Institutt for maskin- og marinfag, HVL.

Fred Espen Benth

Fred Espen Benth

Tlf:
fredb@math.uio.no

Professor ved matematisk institutt, UiO.

Stine Gismervik

Stine Gismervik

Tlf:
stine.gismervik@vetinst.no

Seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

Hanne Pernille Gulbrandsen

Hanne Pernille Gulbrandsen

Tlf: (+47) 40 28 15 58
hgulbrandsen@deloitte.no

Partner og advokat i Deloitte Advokatfirma. Jobber særlig med rettslige problemstillinger knyttet til bruk og deling av data, som personvern, kunstig intelligens og "open data".

Gorm Idar Johansen

Gorm Idar Johansen

Tlf: +47 92 22 85 51
Gorm.Johansen@sintef.no

Senior prosjektleder ved Mathematics and Cybernetics, SINTEF Digital.

Jørn Paus

Jørn Paus

Tlf:

Prosjektleder i Sustainability and Environmental Technology, Equinor.

Sissel Beate Rønning

Sissel Beate Rønning

Tlf: 408 56 287
sbronning@gmail.com

Senior Forsker ved Matforskningsinsituttet Nofima AS.

Elisabeth Strand Vigtel

Elisabeth Strand Vigtel

Tlf:
Elisabeth.s.vigtel@ntnu.no

Lekmedlem. Koordinator, SFI ved NTNU.

Jim Tørresen

Jim Tørresen

Tlf: +47 22 85 24 54
jimtoer@ifi.uio.no

Professor ved institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.

Siri Granum Carson

Siri Granum Carson

Tlf:
siri.granum.carson@ntnu.no

Varamedlem i NENT. Direktør NTNU Havrom. Professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap.

Anders Goksøyr

Anders Goksøyr

Tlf:
Anders.Goksoyr@uib.no

Varamedlem i NENT. Professor ved Institutt for biovitenskap, UiB.