Hopp til hovedinnhold

Medlemmer i NENT

Her finner du oversikt over komiteens medlemmer i perioden 2018-2021.

Øyvind Mikkelsen

Tlf: (+47) 73 59 62 60
oyvindm@ntnu.no

Leder i NENT og professor ved Institutt for kjemi, NTNU.

Lise Øvreås

Tlf: +47 55 58 26 75
Lise.Ovreas@uib.no

Nestleder i NENT og professor i geomikrobiologi ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen.

Gorm Idar Johansen

Tlf: +47 92 22 85 51
Gorm.Johansen@sintef.no

Senior prosjektleder ved Mathematics and Cybernetics, SINTEF Digital.

Ketil Skogen

Ketil Skogen

Tlf: (+47) 91 18 14 40
ketil.skogen@nina.no

Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Jim Tørresen

Tlf: +47 22 85 24 54
jimtoer@ifi.uio.no

Professor ved institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.

Jørn Paus

Jørn Paus

Tlf:

Prosjektleder i Sustainability and Environmental Technology, Equinor.

Cecilie Marie Mejdell

Cecilie Marie Mejdell

Tlf: +47 91 70 28 55
cecilie.mejdell@vetinst.no

Seniorforsker og fagansvarlig for dyrevelferd ved Veterinærinstituttet.

Hanne Pernille Gulbrandsen

Hanne Pernille Gulbrandsen

Tlf: (+47) 40 28 15 58
hgulbrandsen@deloitte.no

senior manager og advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma. Jobber særlig med personvernrettslige problemstillinger.

Michaela Aschan

Michaela Aschan

Tlf: (+47) 77 64 69 53
michaela.aschan@uit.no

Prodekan forskerutdanning BFE og professor i fiskeribiologi og forvaltning, Norges fiskerihøgskole.

Tone Druglitrø

Tone Druglitrø

Tlf: (+47) 22 84 16 27
tone.druglitro@tik.uio.no

Førsteamanuensis ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO.

Ingrid Bay-Larsen

Tlf: (+47) 75 41 18 14
iby@nforsk.no

Forskningsleder ved Nordlandsforskning.

Steinar Heldal

Tlf: (+47) 22 85 92 03
steinar.heldal@medisin.uio.no

Avdelingsleder ved Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Universitetet i Oslo.

Ole Andreas Engen

Tlf: (+47) 51 83 18 58
ole.a.engen@uis.no

Professor ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Universitetet i Stavanger.

Kjellrun Hiis Hauge

Tlf: (+47) 55 58 59 67
Kjellrun.Hiis.Hauge@hvl.no

Prodekan ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet.

Rune Nydal

Tlf: (+47) 73 55 11 49
rune.nydal@ntnu.no

Førsteamanuensis ved Program for anvendt etikk, Institutt for Filosofi og Religionsvitenskap, NTNU.