Høringssvar vedrørende Ny lov om dyreveldferd- alminnelig høring

Sendt 26.2.2008