Vedr. Henvendelse ad dyretragedier

Svar til forsker Gro Follo, Norsk senter for bygdeforskning fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Sendt 18.03.2009

NENT takker for henvendelsen i denne saken og finner det prisverdig at Senter for bygdeforskning tar en grundig forskningsetisk refleksjon i forkant av prosjektgjennomføringen.

Saken ble diskutert under NENT møtet 02.03.2009 og med etterfølgende epost, sirkulert blant medlemmer. NENT forstår det slik at Senter for
bygdeforskning trenger et råd om hva som er forskningsetisk sett den riktige
framgangsmåten i (for-)prosjektet (beskrivelsen var vedlagt).

I diskusjonen under møtet var det stor enighet om visse prinsipielle punkter i denne saken. For det første var det helt klart at det ikke er mulig å unngå en lovpålagt varselplikt, uansett hvilke konsekvenser det måtte ha for prosjektets gjennomførbarhet.

For det andre mente man at problemstillingen er helt parallell med den man kjenner fra samfunnsforskning på utsatte grupper, for eksempel kriminelle. I den grad man får informasjon om ulovlige aktiviteter er man bundet å varsle dette.

For det tredje mente komiteen at det ikke vil være en stor ulempe i forhold til datainnsamlingen om man begrenser seg til kjente tilfeller av dyremishandling, altså tilfeller der ulovlige forhold allerede er kjent. Informanter kan fås også om slike saker. I alle tilfelle må etikken komme først, framfor å komme i konflikt med lovgivning ut fra en (antakelig
overdreven) forventning om at man får bedre data. Det er antakelig uansett ikke lett å få informanter om slike forhold, slik at å opplyse dem om at eventuelle aktuelle dyremishandlinger måtte varsles til myndighetene ikke vil vesentlig betydning for rekruttering.

Vi håper at disse rådene var til hjelp.
Vennlig hilsen,

Dr. Matthias Kaiser, Sekretariatsleder NENT

Brevet som pdf