Hopp til hovedinnhold

Medlemmer i NESH

Her finner du oversikt over komiteens medlemmer i perioden 2018-2021.

Elisabeth Staksrud

Elisabeth Staksrud

Tlf:
elisabeth.staksrud@media.uio.no

Leder i NESH og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Vidar Enebakk

Vidar Enebakk

Tlf: (+47) 23 31 83 02
vidar.enebakk@forskningsetikk.no

Vidar Enebakk er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Han har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori og vitenskapsstudier fra UiO. EN: Director of The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (NESH).

Ivar Kolstad

Tlf: +47 99 60 97 30
Ivar.kolstad@cmi.no

Ivar Kolstad er nestleder i NESH og jobber som seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt (CMI).

May-Len Skilbrei

Tlf: (+47) 22 85 01 10
m.l.skilbrei@jus.uio.no

Professor i kriminologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Kirsten Johanne Bang

Tlf: +47 55 58 89 47
kirsten.bang@uib.no

Seniorkonsulent ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen.

Kjetil Jakobsen

Kjetil Jakobsen

Tlf: (+47) 75 51 73 69
kjetil.jakobsen@nord.no

Professor ved fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet, Bodø.

Anne Nevøy

Tlf: (+47) 51 83 34 47
anne.nevoy@uis.no

Førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.

Roar Johnsen

Tlf: (+47) 73 59 89 82
roar.johnsen@ntnu.no

Professor emeritus ved institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Kjetil Fretheim

Kjetil Fretheim

Tlf: (+47) 22 59 06 25
Kjetil.Fretheim@mf.no

Prorektor og professor i diakoni og etikk ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo.

Heidi Østbø Haugen

Heidi Østbø Haugen

Tlf: (+47) 22 85 42 76
h.o.haugen@ikos.uio.no

Førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og

Rakel Christina Granaas

Rakel Christina Granaas

Tlf:

Konsulent og pensjonist. Tidligere seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet.

Lene Bomann-Larsen

Lene Bomann-Larsen

Tlf: (+47) 67 23 85 07
Lene.Bomann-Larsen@oslomet.no

Sekssjonssjef ved Fakultet for teknologi, kunst og design, OSLOMET - Storbyuniversitetet.

Markus Hoel Lie

Markus Hoel Lie

Tlf: (+47) 77 64 52 93
markus.lie@uit.no

Professor ved det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Hadi Strømmen Lile

Hadi Strømmen Lile

Tlf: +47 69 60 87 68
hadi.s.lile@hiof.no

Førsteamanuensis, Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold.

Kristian Berg Harpviken

Kristian Berg Harpviken

Tlf: +47 22 54 77 78
kristian@prio.org

Professor ved Institutt for fredsforskning (PRIO).