Medlemmer i NESH

Her finner du oversikt over komiteens medlemmer i perioden 2022-2025.

   

Heidi Østbø Haugen

Heidi Østbø Haugen

Tlf: (+47) 22 85 42 76
h.o.haugen@ikos.uio.no

Leder i NESH. Professor ved institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO.

Kari Steen-Johnsen

Kari Steen-Johnsen

Tlf:
kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no

Nestleder i NESH. Sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Bernt Aardal

Bernt Aardal

Tlf:
bernt.aardal@samfunnsforskning.no

Professor emeritus ved institutt for statsvitenskap, UiO.

Rani Lill Anjum

Rani Lill Anjum

Tlf: (+47) 67 23 11 15
rani.anjum@nmbu.no

Filosof. Forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Lene Bomann-Larsen

Lene Bomann-Larsen

Tlf:
Lene.Bomann-Larsen@phs.no

Avdelingsleder forskning ved Politihøgskolen.

Kjetil Fretheim

Kjetil Fretheim

Tlf: (+47) 22 59 06 25
Kjetil.Fretheim@mf.no

Prorektor og professor i diakoni og etikk ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo.

Anne Marie Frøseth

Anne Marie Frøseth

Tlf:
Anne.Froseth@uib.no

Professor i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Rakel Christina Granaas

Rakel Christina Granaas

Tlf:
rcgranaas@gmail.com

Konsulent og pensjonist. Tidligere seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet.

Johs Hjellbrekke

Johs Hjellbrekke

Tlf:
johs.hjellbrekke@uib.no

Professor ved sosiologisk institutt, UiB.

Stig-Erik Jakobsen

Stig-Erik Jakobsen

Tlf:
Stig-Erik.Jakobsen@hvl.no

Professor i innvoasjonsstudier og Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, Høgskulen på Vestlandet.

Tove Klæboe Nilsen

Tove Klæboe Nilsen

Tlf: (+47) 986 84 862
tkn@helse-nord.no

Forskningsdirektør, Helse Nord RHF

Jakob Maliks

Jakob Maliks

Tlf:
jakob.maliks@ntnu.no

Professor i samfunnsfag: historie, NTNU. Medlem av det nasjonale styret for vitenskapelig publisering, styret for DKNVS og lærerutdannings-styret i UHR. Medlem av redaksjonskomiteen for Historisk tidsskrift.

Thomas Ugelvik

Tlf:
thomas.ugelvik@jus.uio.no

Varamedlem. Professor, nestleder og forskningsleder ved institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO.

Line Wittek

Line Wittek

Tlf:
a.l.wittek@iped.uio.no

Professor, stedfortredende leder og undervisningsleder ved insitutt for pedagogikk, UiO.