Angående masteroppgave i sosiologi - Skivebom eller innertier (Saksnr. 2008/43)

Gode etisk avveiinger av studenten, men bekymringsfullt at informantens identitet ble røpet. Saken ble behandlet på møte i NESH 25. august 2008 og i påfølgende e-postutveksling.

Fra: Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Til: Tom Christian Blix, sendt 11.11.08

 

Angående masteroppgave i sosiologi. Skivebom eller innertier. PDF-format