Den etiske nemnda for patentsaker

Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnemnda) var et underutvalg under NENT, men har ikke vært i virksomhet siden 2013. Det er ikke oppnevnt nye medlemmer.

Om Patentnemnda

Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnemnda) er organisert som et utvalg i tilknytning til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Nemnda hadde fem medlemmer med fem personlige varamedlemmer, da den var virksom frem til 2013. Medlemmene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet.

Nemnda skal gi Patentstyret et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere om patentsøknader skal avslås fordi oppfinnelse strider mot offentlig orden eller moral (Patentloven § 1b). Nemnda skal vurdere oppfinnelser innenfor alle fagområder, men med et spesielt fokus på bioteknologi.

Patentnemnda hadde ett møte i 2012. 

I tilknytning til dette hadde nemnda invitert inn representanter fra Patentstyret og Justisdepartementet for å opprettholde en dialog av hva som anses som etiske relevante hensyn ved vurderingen av patentsaker.

Patentnemnda har avgitt følgende uttalelser: 

Høringssvar om endringer i patentloven

Innspill til høringsnotat om Patentnemndas fremtidige rolle

Medlemmer 2010 – 2014

Leder: Dag E. Helland , professor, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Sekretariatsleder: Helene Ingierd, De nasjonale forskningsetiske komiteer

Medlemmer:

Kristin Bjordal, seksjonsleder/overlege ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling
Lene Bomann-Larsen, forsker, Krigsskolen
Ellen-Marie Forsberg, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
William Johnsen, student, Universitetet i Oslo
Ragnhild Lofthus, koordinator og seniorrådgiver i rektors stab for forskning ved NTNU
Ernst Nordtveit, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Ingrid Olesen, Nofima Marin og professor II ved Institutt for husdyr og akvakulturfag, UMB
Deborah Oughton, professor i miljøkjemi, Universitet for miljø- og biovitenskap i Ås