Referat fra ekstraordinært møte i Skjelettutvalget 23. juni, 2021

Møte i nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) 23. juni, 2021. På agendaen: Sak 2021/80 - utstilling av menneskelige levninger i «Arv».

Tid: 12:00 - 13:00
Sted: Digitalt (Zoom)

Til stede: Nils Anfinset, Therese Robertsen, Kjetil Fretheim, Jens Rytter, Siri Forsmo, Sean Dexter Denham, Tone Druglitrø, Torgeir Sørensen

Forfall: Elin Rose Myrvoll, Asgeir Svestad, Marianne Hem Eriksen

Fra sekretariatet: Lene Os Johannessen (referent)

Konstituering av møtet

Innkalling og agenda for møtet ble godkjent uten merknader.

Ingen ble vurdert som inhabile i saksbehandling. Ingen saker til Eventuelt.

Sak 2021/80 - Arv

Sakspapirer var på forhånd lagt frem for utvalget. Kjetil la frem saken, som ble diskutert grundig av utvalget. Se egen uttalelse til sak 2021/80.