Henvendelse om utvidelse av prosjekt (Saksnr. 2012/74)

Henvendelse om utvidelse av prosjekt

Vi takker for din henvendelse, som ble behandlet av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger i utvalgsmøte 8. mai d.å.

Henvendelsen utgjør en videreføring av henvendelse 2010/161, behandlet i utvalgsmøte 09.12.2010. Utvalget anser det opprinnelige prosjektet som solid fundert, og videreføringen som uproblematisk i de relevante henseender. Utvalget tilrår derfor videreføringen.

Utvalget bemerker også at det er meget positivt at en slik endringsmelding sendes, i tråd med anbefalingene.

På vegne av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger,

________________________
Anne Karin Hufthammer
Utvalgsleder Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger

________________________
Hallvard J. Fossheim
Sekretariatsleder NESH/Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger