Svar på henvendelse om prøvetaking av Julia Pastranas levninger (Saksnr. 2012/101)

Les Statement concerning the remains of Julia Pastrana her

Svar på henvendelse om prøvetaking av Julia Pastranas levninger

Vi takker for din henvendelse, som ble behandlet i utvalgsmøte 8. mai d.å. Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger konkluderte med at prøvetaking av Julia Pastranas levninger er etisk anbefalelsesverdig, så fremt prøvetakingen følges opp med at de få internasjonale forskningsmiljøene som forsker på tilstøtende tilstander blir kontaktet og gjort oppmerksomme på at prøvene er tilgjengelige for slik forskning. Vedlagt finner du en uttalelse fra utvalget som inkluderer en detaljert redegjørelse for de hensyn og argumenter som ledet til denne konklusjonen.

På utvalgets møte 8. mai ble fire henvendelser angående Julia Pastranas levninger behandlet. Ved siden av din henvendelse hadde utvalget mottatt en henvendelse fra kunstneren Laura Anderson Barbata, et brev fra guvernøren av Sinaloa og en epost fra Silvia I. Gámez (journalist i avisen Reforma). Utvalget fant det hensiktsmessig å sammenfatte sine vurderinger og konklusjoner i en samlet uttalelse som tar for seg alle de sentrale spørsmålene de forskjellige henvenderne reiser. Det er denne uttalelsen som er vedlagt herværende brev.

På vegne av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger,

________________________
Anne Karin Hufthammer
Utvalgsleder Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger

________________________
Hallvard J. Fossheim
Sekretariatsleder NESH/Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger

 

Copies:  Director of Research Bjørn Haugstad, University of Oslo (bjorn.haugstad@admin.uio.no)

Director of REK Sørøst Knut Ruyter (rek-sorost@medisin.uio.no)

The Ministry of Education and Research, att.: Toril Johansson (Toril.Johansson@kd.dep.no)

The Mexican Embassy in Copenhagen, att.: José Alvarado (jlalvarado@mexican-embassy.dk)