Angående “Søknad om forskning på eldre skjelettmateriale” (Saknr. 2011/169)

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger anser det som positivt at det blir forsket på dette materialet, ettersom det finnes svært få undersøkelser av etterreformatoriske skjeletter.

Takk for din henvendelse "Søknad om forskning på eldre skjelettmateriale", datert 12.10.2011.

Utvalget anser det som positivt at det blir forsket på dette materialet, ettersom det finnes svært få undersøkelser av etterreformatoriske skjeletter. Det kan ikke knyttes personopplysninger til skjelettene. Prosjektet vil ikke medføre ødeleggelse av materialet hvis materialet blir håndtert reglementert (forsiktig, med bruk av hansker osv) og ikke minst dersom en erfaren osteolog som deg er med som observatør.

Utvalget legger til grunn at det ikke eksisterer noen ytterligere dokumentasjon for denne type prosjektoppgaver, i form av korte prosjektbeskrivelser eller liknende.