Postjournal 2018

Her finn du postjournalar for 2019. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

For å sende forespørsel om innsyn i dokumentene, bruk skjema: Skjema for innsynsforespørseler