Postjournal 2020

Her finn du postjournalar for 2020. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

For å senda førespurnad om innsyn i dokumenta, bruk dette skjemaet.

For bokmål, bruk skjema for innsynsforespørseler.