Postjournal 2024

Her finn du postjournalar for 2024. Saknas eit vekenummer, har det ikkje vore post til eller frå komiteane denne veka.

For å sende forespurnad om innsyn i dokumenta, bruk skjema for innsynsforespurnader.

For bokmål, bruk dette skjemaet.