Tilgjengelighetserklæring

Målet for De nasjonale forskningsetiske komiteenes tilgjengelighetsarbeid er å gjøre forskningsetikk.no tilgjengelig for alle. Vi skal følge gjeldende lover og retningslinjer på feltet, deriblant Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Status

Vi har per 19. desember 2022 96,2 av 100 poeng i verktøyet Siteimproves Digital Certainty Index (DCI), som indekserer og analyserer våre nettsider. Siteimproves Digital Certainty Index (DCI) måler kvaliteten på nettstedet og den potensielle innvirkningen til den digitale tilstedeværelsen. Dette omfatter nettstedets tilgjengelighet, brukervennlighet, troverdighet og pålitelighet samt hvor godt rustet nettstedet er for å takle utfordringer knyttet til SEO. Endelig DCI Score er den samlede poengsummen for tre kategorier: Accessibility, Quality Assurance og SEO.

Innen området tilgjengelighet er scoren 86,4 av 100 poeng.

Vi skal følge retningslinjene i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

De ulike standardene for samsvar er A, minstenivået for tilgjengelighetssamsvar, AAA er høyeste nivå. Les mer om dette på nettsiden til Tilsynet for universell utforming av ikt: https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/oppbygging-av-wcag-20/139

Vår tilgjengelighetsrapport hos UU-tilsynet, finner du her: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/e2f626b1-7fed-46c6-840a-72742bcd5526

Videre arbeid

Fremover er målet vårt å bedre skåren i Siteimproves Digital Certainty Index ytterligere, særlig når det gjelder tilgjengelighet. Vi prioriterer å sikre strukturering på sidene, fylle tomme felt og gi lenker tekstalternativer.
Vi vil også legge til rette for at vi følger alle nye krav i WCAG 2.1.

Mangler?

Si ifra om manglende tilgjengelighet til vår webredaktør per e-post: Ingrid.Torp@forskningsetikk.no eller telefon: +47 98 20 32 23.

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner mer informasjon på deres nettsider. Du kan også klage på manglende eller sent svar på henvendelser til oss.