Krestin, mulig fuskesak

Hva gjør du når du mistenker veilederen din for juks, men vedkommende hevder de aktuelle elementene av juks i artikkelen kommer fra de andre samarbeidspartnerne?

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

En meget dyktig forsker har vært med på utvikle sitt fagfelt til nye høyder. La oss kalle forskeren for Krestin (du får selv velge om du vil forestille deg Krestin som mann eller kvinne). Krestin er kommet i verdenstoppen innen sitt felt og har meget stor anseelse og respekt. På et eller annet tidspunkt blir Krestin fristet til å komme med enda mer imponerende resultater enn det han/hun har fått til tidligere. Det oppnår denne forskeren ved å fabrikere data. Krestin er så dyktig at de dataene han/hun fabrikerer virker troverdige innen fagfeltet, og ingen fatter mistanke i starten. Imidlertid er det slik at andre laboratorier i verden ønsker å gjøre den samme forskningen i sin egen gruppe, som et ledd i deres generelle kompetanseoppbygging. Disse laboratoriene klarer naturlig nok ikke å reprodusere resultatene som Krestin hevder han/hun har. Etter hvert ber de andre forskerne om å få mere opplysninger fra Krestin, men uansett hvordan Krestin håndterer slike henvendelser, fører det ikke til at de andre forskningsgruppene klarer å reprodusere resultatene.

Anta at du er en av fuskerens stipendiater eller masterstudenter. Det er du som faktisk gjør en god del av den forskningen som din læremester publiserer, og du har oppdaget at det er et mismatch mellom det du selv har vært med på å frembringe av resultater, og det som forskeren publiserer.

Det er imidlertid et problem. Din veileder har samarbeid med flere andre, og du kjenner ikke alle disse andre like godt. Din veileder hevder nå at de elementene i en artikkel du mener er juks kommer fra de andre samarbeidspartnerne.

Hva gjør du?

 

Les om varslerfunksjoner i Forskningsetisk bibliotek (FBIB).