Pengeeksperiment blant elever

Er det greit å teste barns rettferdighetssans ved å dele dem i par, og be den ene i paret om å avgjøre fordeling av en sum penger mellom dem?

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

En gruppe forskere ønsker å gjennomføre et eksperiment for å studere elevers rettferdighetssans. For å gjøre dette skal de gjennomføre et konkret eksperiment. To klasser skal delta, én på 5. trinn og én på 10. trinn. Lærerne og rektor har sagt ja, og det skal gjennomføres i samfunnsfagtimen. I skolens gymsal har forskeren innredet et slags laboratorium. Her blir eleven satt i hver sin bås, bokstavlig talt, slik at de ikke kan kommunisere med hverandre eller se hverandre. De får tilgang til et datasystem hvor de skal fordele penger. Det er 500 kroner pr lag som skal fordeles og pengene er ekte og elevene får dem etter eksperimentet og kan bruke dem til hva de vil.

Eksperimentet foregår på den måten at to og to blir satt sammen til ett lag, uten at elevene vet hvem som er på lag med hverandre. Én av elevene i gruppen på to, får bestemme hvordan pengene skal fordeles. Han eller hun kan velge å beholde alt selv eller velge å gi noe til den andre og hvor mye.

I tidligere eksperimenter som har vært gjennomført på universitetsstudenter, har det vært en klar tendens til, til tross for at det mest rasjonelle (i tråd med rational choice-teorier) er å beholde alt selv, er at de fleste faktisk deler 50/50.

Siden dette dreier seg om barn, ønsker forskerne å gi en ”trøstepremie” til de av barna som eventuelt får mindre enn 250 kroner etter at pengene er fordelt. De får et Jul i Blåfjell-spill i tillegg.

En av foreldrene reagerer på opplegget og mener at er uetisk og tar det opp med rektor.

Er det i det hele tatt akseptabelt å teste barn på denne måten? Hvilke hensyn veier for og imot? Hvor viktig er beløpets størrelse? Hvordan informerer man på forhånd? Er det sannsynlig at noe av barna vil oppleve det som belastende å delta, når de etterpå får vite om resultatene av undersøkelsen? Hva om det er én som er den eneste som har tatt alt selv? Hvem skal samtykke—foreldrene og/eller barna? Hva er forskjellene i hvordan man bør sikre et fritt informert samtykke overfor 5. trinnselever og 10. trinnselever? Hvordan skal forskerne unngå gruppepress til å delta?

Dette konstruerte eksempelet er diktet med utgangspunkt i det såkalte diktator-spillet innen eksperimentell økonomi. Det kan du lese mer om her: http://en.wikipedia.org/wiki/Dictator_game

Les mer om eksperimenter i forskningsetisk bibliotek.