Personopplysninger

Hva må forskere tenke på, hvis de ønsker å bruke personopplysninger hentet fra et spillnettsted?

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

En forskningsgruppe ønsker å kartlegge bruk av PC-spill hos ungdom mellom 13 og 18 år. 

Forskerne ønsker å innhente brukerinformasjon om alle aktive online spillere (3 t eller mer i uken) fra et stort norsk spillnettsted. Brukerinformasjon på alle 10.000 medlemmene med kallenavn, kjønn og alder (fødselsdato) ligger åpent på nettstedet. For å opprette en bruker må også fullt navn oppgis, men dette er ikke synlig for andre medlemmer eller andre som er på nettsiden som brukere. Nettsiden fører også oversikt over informasjon om type spill og antall timer den enkelte bruker er online. På nettstedet er det i tillegg et medlemsforum hvor deltakere selv kan opprette undergrupper. Navn på enkelte av gruppene tyder på at det diskuteres alt fra konkrete spill til religion, politikk og dating. Det er kun andre medlemmer som kan lese og delta i forumet og kun kallenavn, kjønn og alder er synlig for de andre medlemmene. Nettstedet har sagt seg positive til å dele all informasjonen med forskerne.

Hvordan bør forskerne gå frem ved innhentingen av informasjon? Bør forskerne begrense hvilken informasjon de ønsker å få overgitt? Må det innhentes samtykke fra medlemmene eller kan informasjonen anonymiseres? Spiller alderen på spillerne noen rolle ved innhenting av samtykke?

Etter å ha kartlagt alder, kjønn og spilltid/type spill på brukerne av nettstedet, ønsker forskerne å se på en eventuell sammenheng mellom påvirkning av voldelige spill og voldelig/aggressiv oppførsel i det virkelige liv. Det blir skilt ut informasjon om de som har vært aktive brukere av de mest voldelige spillene i minimum 1 år. Denne informasjonen ønsker forskerne å knytte mot strafferegisteret for å se om det er sammenheng mellom spillingen og registrerte voldsepisoder.

Må det innhentes samtykke for en slik bruk av opplysningene?

Les også: Personopplysninger