Stressforskning under langvarige militære operasjoner

Hvor fritt blir samtykket til kadetter under kommando?

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

Mannskapet på missil-torpedobåter (MTB) må ha en lang utholdenhet da operasjoner kan vare i mange døgn og utsetter mannskapet for langvarig høyt stress. En gruppe forskere ønsker å utvikle en test hvor de vil måle hvilken stressbelastning den enkelte har og for å avdekke hvor den enkelte befinner seg på en stresskala. For å gjøre dette rekrutterer de kadettene ved Sjøkrigsskolen på Laksevåg i Bergen. Forskerne er delvis ansatt i Forsvaret og to har stilling ved det psykologiske Fakultet ved universitetet i Bergen.

Et mål for forsøket er å finne ut hvordan soldatene takler å løse mentale oppgaver og betjene avanserte instrumenter etter langvarig mangel på søvn. Testene skal gjøres i forbindelse med en øvingsuke. Her blir soldatene utsatt for harde fysiske øvelser ute i felt og minimalt med søvn og mat.

De første 48 timer er helt uten søvn. Etter dette får kadettene sove én time, før de får fire døgn med til sammen én time søvn. Det sjette døgnet får kadettene sove to timer før de går inn i 2 1/2 døgn uten søvn. Av mat får de daglig kun 500 kilokalorier.  Dette er en obligatorisk del av utdannelsen ved Sjøkrigsskolen og må bestås. Det gis karakteren bestått/ikke bestått etter øvelsen. Hvis en kadett gir seg underveis eller blir frabeordret, fordi vedkommende er for lite engasjert eller viser for lite initiativ eller lignende, mister også kadetten sin plass på skolen og må avbryte utdanningen.

I løpet av øvelsen skal det tas tester som en del av den ordinære oppfølgingen og kontrollen på slike øvelser. I tillegg skal kadettene utføre en rekke mentale tester som regneoppgaver, huske gjenstander og koder, samt bruke MTB-simulator. En del av studentene skal plukkes ut til ikke å sove i det hele tatt. Alle har sagt seg villige til å delta og er svært motiverte.

Fritt, informert samtykke til deltakelse i forskning er grunnleggende. Hvordan skal forskerne sikre dette i denne situasjonen? Kadettene er under kommando og hvor fritt blir samtykket da? Hvordan skal man håndtere at det skal være mulig å trekke seg fra studien underveis og hvilken evne til å vurdere dette har kadettene på slutten av en slik øvelse? Sett at forskerne får samtykke. Fremstår forskningsprosjektet da som forskningsetisk forsvarlig, sett i forhold til den risiko og de belastninger kadettene utsettes for? De må jo uansett gjennomføre øvelsen. Hvordan skille mellom det å trekke seg fra studien og det å trekke seg fra den obligatoriske øvelsen?

 

Les også om militær forskning i forskningsetisk bibliotek