Trollkvinnens læregutt

Hvordan sikre informert samtykke og riktig bruk av bilder fra et forskningsprosjekt?

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

Del 1

En fersk forsker, antropolog, er reist til USA for et større prosjekt. Han skal studere magi i ulike folkegrupper. Nå har han fått kontakt med en gruppe som har sitt hovedsete i en mindre by i California.

Han ser det som spesielt viktig å kunne dokumentere dette med bilder og har med et lite kamera. Han er usikker på om hvem han skal snakke med for å kunne gjøre dette. Eller skal han bare ta bildene i det skjulte? Han vil bruke bildene i sin trykte oppgave, kanskje vil også noen bli lagt ut på internett.

Etter å ha vært litt sammen med gruppen, får han god kontakt med lederen og våger å spørre om rett til fotografering. Etter litt fram og tilbake blir de enige om at det er i orden, men at leder skal bestemme hvilke bilder som skal bli med videre.

Etter et par dager har forsker både vært til stede ved flere av ritualene som hører til denne utøvelsen av magi. Han er fornøyd både med observasjonen og billedmaterialet. Forskeren blir veldig overrasket da den kvinnelige lederen velger bort akkurat de bildene som illustrerer best. Faktisk opplever forsker at bildene han får tillatelse til å bruke, ikke viser den reelle situasjonen.

Der og da har han ikke noe annet valg enn å godta hva lederen sier etter avtalen de gjorde. Han glemmer å nevne at oppgaven trolig blir lagt ut på nettet.

 

Spørsmål:

Forsker har fått tillatelse av leder, men hva med de andre i gruppen? Er leder representativ for gruppen?

Er forsker sikker på at leder er klar over hvordan bildene skal brukes? Hvordan sikre et informert samtykke?

Er det et etisk dilemma at forsker får med seg hjem et billedmateriale som faktisk gir et skjevt bilde av gruppen han studerer? Burde han heller bruke de bildene som han mener er mer riktige, men som han strengt tatt lovet ikke å bruke? 

Er det et dilemma i seg selv at forsker og leder ikke velger de samme bildene? Hvem har mest ”rett” – blir det en skjev framstilling uansett?

Del 2

Etter noen år drar den samme forskeren ut på en ny reise. Nå er det en annen gruppe som skal besøkes. Han har siden forrige tur lært flere ting. Han vil ikke nøye seg med å ha tillatelse av bare en leder, men vil skaffe seg et informert samtykke fra hele gruppen.

Ved starten av oppholdet blir han enig med leder om at han, som forsker, skal ta ansvar for å bestemme hvilke bilder som skal med videre. Da utvalget skulle gjøres, opplevde han at leder absolutt er uenig med ham i valg av bilder. Forskeren mener at de bildene leder velger, vil motarbeide hans egne konklusjoner. Hvordan skal en slik situasjon løses?

Hvilken informasjon bør ”trollkvinnen” få for å forstå forskerens syn?


Les også om visuell uttrykksform i Forskningsetisk bibliotek (FBIB).