Veileders gjenbruk av bacheloroppgaver

En seniorforsker publiserer en vitenskapelig artikkel basert på bacheloroppgaver han har vært veileder for. Er det plagiat?

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

En seniorforsker får publisert en vitenskapelig artikkel. Det viser seg at en større del av artikkelen er en skriftlig omskrivning av deler av to forskjellige bacheloroppgaver. Det er ikke henvist til de to oppgavene. Seniorforskeren var veileder da de to bachelorstudentene skrev oppgavene.

Spørsmål:

  • Kan det være tale om plagiat når seniorforskeren har gitt veiledning og kanskje også bidratt med konkrete innspill til oppgavene?
  • Kan det være tale om plagiat hvis de to bachelor-studentene hadde gitt veileder lov til å gjenbruke tekst fra bacheloroppgavene uten henvisning til de to?
  • Bacheloroppgaver betraktes vanligvis som utdanningsaktivitet snarere enn forskning. Trenger man vise til slike oppgaver i en vitenskapelig artikkel? Vil det ha vær annerledes hvis veilederen hadde brukt deler av en Masteroppgave eller PhD-avhandling?
  • Hvis ikke det opprinnelig hadde vært tale om bacheloroppgaver, men i stedet en felles artikkel hvor de to studentene var angitt som medforfattere og veilederen som hovedforfatter, trenger veilederen/seniorforskeren da å vise til det felles arbeidet såfremt seniorforskerens nye artikkel gjengir deler av den tidligere felles artikkelen? Hva taler for henvisning, hva taler imot?

Les også: Fusk og plagiering