Hopp til hovedinnhold

Om Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

Forskningsetisk bibliotek (FBIB) har som formål å bidra til refleksjon og debatt om forskningsetiske spørsmål. Hovedmålgruppen er undervisere og studenter, men håpet er at FBIB også kan være til hjelp og nytte for andre.

FBIB tilbyr mer enn 90 spesialforfattede artikler om forskningsetiske emner, skrevet av en lang rekke forskjellige eksperter og fagpersoner. Til sammen skal artiklene tjene som introduksjon til de viktigste forskningsetiske temaene. Hver artikkel gir også tilgang til ytterligere ressurser, i form av litteraturhenvisninger, caser/diskusjonseksempler, nyhetssaker og Forskningsetikk-artikler i fulltekst, eller annet materiale. Formålet er å bidra til refleksjon og debatt snarere enn å skape en encyclopedi eller en fasit. Med unntak av redaksjonelle og pedagogiske innspill, korrektur og visse krav til innholdets bredde, har det ikke vært et mål å ensrette de forskjellige forfatternes uttrykk.

De vinklinger og oppfatninger som presenteres i FBIB-artiklene uttrykker ikke nødvendigvis De nasjonale forskningsetiske komiteenes standpunkt; den enkelte forfatter står for sine perspektiver.

Brukere oppfordres til å sende konkrete tilbakemeldinger om FBIB, enten det er et tema som mangler eller er underrepresentert, eller man har andre forslag til endringer og forbedringer, eller man kjenner til andre ressurser FBIB kan benytte seg av.

Om arbeidet med FBIB

FBIB  ble lansert mai 2009 og er resultatet av et prosjekt ledet av De nasjonale forskningsetiske komiteene, i samarbeid med alle Norges syv universiteter. Forprosjektet ble delfinansiert av Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo, og en fokusgruppe ble etablert for å bidra til den grunnleggende utformingen av funksjonene. En styringsgruppe bestående av representanter fra alle universitetene har fungert som kvalitetssikrer underveis i arbeidet.

I prosjektfasen hadde styringsgruppen og fokusgruppen for FBIB følgende medlemmer:

Den nasjonale styringsgruppen: Bente Alver (Universitetet i Bergen); Eva Gjengedal (Universitetet i Bergen); Tor Hauken (Universitetet i Stavanger); Lars Mjøset (Universitetet i Oslo); Deborah Oughton (Universitetet for miljø- og biovitenskap; Berge Solberg (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet); May Thorseth (Norges teknisk-naturvitenskepelige universitet); Arnt Inge Vistnes (Universitetet i Oslo); Åge Wifstad (Universitetet i Tromsø); Dag Aasland (Universitetet i Agder).

Fokusgruppen: Gro Hagemann; Vidar Halvorsen; Bjørn Hofmann; Halvor Moxnes; Deborah Oughton; Ragnhild Paulsen; Berit Rognhaug.

Prosjektleder var Hallvard J. Fossheim. 

Viderutvikling og vedlikehold gjøres i regi av De nasjonale forskningsetiske komiteene ved webredaktør Ingrid Torp.