Diskusjonseksempler

Eksempler eller "cases" er gjerne mer eller mindre oppdiktede eller konstruerte fortellinger, som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon om forskningsetiske spørsmål.

Et møte med vietnamesiske migrantkvinner

Er det legitimt for en forsker å stille spørsmål som i Norge er vanlige, men som for deltagerne i det aktuelle landet oppleves som del av intimsfæren?

Stamceller fra søsken

Hva er de viktigste etiske grunner for å tillate/ikke tillate stamcelleteknologi?

Gyllen ris

Hvilket formål skal GM-planter tjene?

Akrylamid i mediene

Den såkalte akrylamidsaken eksemplifiserer hvordan forskere kan bidra til å skape overdrevent alarmerende oppslag om forskning i mediene.

Ida, psykotisk pasient

Medfører deltagende observasjon på akuttavdeling en uakseptabel tilleggsbelastning for pasienter?

Skulpturer fra Bangladesh

Bør man forske på skulpturer som ble solgt ut av opphavslandet via korrupte tjenestemenn?

Spørreundersøkelse blant skolebarn

Hvilke spørsmål er ikke forsvarlige å stille til barn som svarer på spørreskjema i en skolesetting?

Ulv? Ulv?

Når forskningen viser en mulig fare for folk, men har betydelig usikkerhet – hvordan formidler du dette?

Krestin, mulig fuskesak

Hva gjør du når du mistenker veilederen din for juks, men vedkommende hevder de aktuelle elementene av juks i artikkelen kommer fra de andre samarbeidspartnerne?

Vannrensing med nanoteknologi

Et vannfilter med nanopartikler skal kommersialiseres. Er fire uker med forsøk på mus tilstrekkelig for å forsikre at produktet er trygt?

Tvilsom livredning

Hvilke hensyn må tas ved forskning på akutt behandling av bevisstløse pasienter?

Subutex og placebo

Hvilke forskningsetisk spørsmål følger med når du skal gi narremedisin til heroinavhengige?

Patent på Relaxin

Kan man ta patent på stoffer som finnes naturlig i kroppen?

Utflagging av klinisk forskning

Er det forskningsetisk akseptabelt å "flagge ut" medisinske forsøk til utviklingsland?

Skjevhet i publisering

Hvordan kan to sammenfallende studier, utført av kyndige fagfolk i samme tidsperiode, trekke helt motsatt konklusjon?