Hopp til hovedinnhold

FBIB - FORSKNINGSETISK BIBLIOTEK

Personvern og ansvar for den enkelte

Om tema-artiklene i FBIB

Forskningsetisk bibliotek (FBIB) har som formål å bidra til refleksjon og debatt om forskningsetiske spørsmål. Hovedmålgruppen er undervisere og studenter, men håpet er at FBIB også kan være til hjelp og nytte for andre.