Something the Lord Made (2004)

DOKUMENTAR. Denne HBO-filmen handler om den første eksperimentelle kirurgi på hjertesyke barn.

Regissør Joseph Sargent, skrevet av Peter Silvermann og Robert Caswell. Fortellingen har rot i arbeidet til Dr. Blalock og hans tekniker, Vivien Thomas, ved Johns Hopkins-universitetet på 1950-tallet.

Les mer på IMDB