Something the Lord Made (2004)

DOKUMENTAR. Denne HBO-filmen handlar om den første eksperimentelle kirurgien på hjartesjuke barn.

Regissør Joseph Sargent. Skrive av Peter Silvermann og Robert Caswell. Forteljinga har rot i arbeidet til Dr. Blalock og teknikaren hans, Vivien Thomas, ved Johns Hopkins-universitetet på 1950-talet.

Les meir på IMDB