Stanley Milgram & Phillip Zimbardo's studies, applied to the Abu Ghraib Prison atrocities (2010)

Reportasje. ABC News ser til forsking for å forklara kvifor tilsynelatande vanlege menneske har vore involverte i overgrep ved Abu Ghraib-fengselet.